Hakkımızda

Slice Pick Modülü

Mindways QCT PRO, başka bir tetkik için elde edilen BT imajlarının BMD analizi için kullanımını sağlar. Çünkü son jenarasyon kalibrasyon fantomunun çekim sırasında hasta altına yerleştirilmesi gerekmemektedir. İmajlar üzerinde BMD ölçümü yapılması istenen bölgelerin bulunması ve bu bölgeler üzerinde kontraendikasyon olmaması analiz yapabilmek için yeterlidir. Slice Pick modülü hastaya ek radyasyon dozu vermeden klinisyenler ve araştırmacılar için değerli bilgiler sağlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 1000 kişi başına ortalama 245 BT taraması yapılmaktadır. Başka bir nedenle BT taraması istenen hastalara, ek radyasyon dozu olmadan aynı anda kemik yoğunluğu taraması alabilirse nasıl olurdu? QCT PRO sayesinde bu hem teknik hem de finansal olarak mümkündür.